کوکتل مزو اینو استتیک مدل FACE NADE

  • رفع چربی مازاد صورت
  • ایجاد زاویه در صورت
  • از بین بردن غبغب

توضیحات

کوکتل مزو اینو استتیک مدل FACE NADE

کوکتل مزو FACE NADE برند اینواستتیک دارای خواص بسیار مناسب در بازطراحی زوایای صورت است

از کاربرد های این محصول میتوان به رفع چربی مازاد صورت ، ایجاد زاویه در صورت و از بین بردن غبغب اشاره کرد.

موارد مصرف این محصول برای رفع سلولیت بزرگسالی و یکنواختی رنگ پوست میباشد.

این محصول حاوی ترکیباتی است که با تجزیه سلول های چربی صورت (لیپولیز) و جلوگیری از ایجاد چربی (لیپوژنز)، همچنین افزایش گردش مایع لنفاوی ضمن تقویت ساختار پوست، سبب فرم دهی زوایای صورت می گردد.

  • حداقل تعداد جلسات درمانی: ۴ جلسه
  • pH محصول: 8/0_7/0
  • شکل عرضه محصول: ۴ ویال ۲/۵ میلی­ لیتری
  • اسمولالیته ( غلظت در 1000 گرم آب): mOsmol/Kg 340_260
  • فواصل زمانی بین جلسات: ۷ روز