کوکتل فیوژن مدل F XBC

  • رفع سلولیت
  • رفع چربی غبفب
  • لاغری بسیار قوی

توضیحات

کوکتل فیوژن مدل F XBC