کوکتل فیوژن مدل F SMART MIX

  •  گياهي  و طبيعي
  • کاهش التهاب و قرمزی پوست
  • آرام بخش پوست تحريك شده

توضیحات

کوکتل فیوژن مدل F SMART MIX