کوکتل بایواسکین مدل PEELPRO Brightening

  • روشن کننده
  • ترمیم کننده پوست
  • بهبود خاصیت ارتجاعی پوست
  • حذف سلول های مرده از پوست فوقانی

توضیحات

کوکتل بایواسکین مدل PEELPRO Brightening