کوکتل بایواسکین مدل Butt-Up pro

  • لیفت باسن
  • رفع سلولیت
  • فرم دهی باسن
  • بازسازی خطوط باسن

توضیحات

کوکتل بایواسکین مدل Butt-Up pro