کوکتل بایواسکین مدل 20% Glycolic Acid

  • آبرسان
  • جوانساز
  • پاکسازی کننده پوست
  • درمان پوست های چرب
  • مرطوب کننده و بازسازی کننده
  • کمک به یکنواخت شدن رنگ پوست

توضیحات

کوکتل بایواسکین مدل 20% Glycolic Acid