کوکتل بایواسکین مدل (10ml) Phosphatidylcholine

  • کاهش وزن
  • کاهش چربی های موضعی
  • 10 میل

توضیحات

کوکتل بایواسکین مدل (10ml) Phosphatidylcholine