کلاه بیمار

  • ضدآب
  • یکبار مصرف
  • ازجنس اسپان باند
  • جلوگیری از انتقال آلودگی

توضیحات

کلاه بیمار