ژل گانا مدل HA Body

  • حجم دهی به نواحی مختلف بدن
  • برای ترمیم حجم و شکل دهی فرم بدن

توضیحات

ژل گانا مدل HA Body