ژل زیشل مدل Rose Glam

  •  پر کننده عالی
  • حجم دهی به فک و گونه
  • رفع چین و چروک نواحی مختلف صورت(به جز زیر چشم)

توضیحات

ژل زیشل مدل Rose Glam