ژل جالور مدل Intense

  • بازیابی حجم صورت
  • رفع چین و چروک عمیق

توضیحات

ژل جالور مدل Intense