نایلون کارت و راند با سوزن های مختلف

  • انعطاف پذیری بالا
  • حفاظت از ساختار بافت بدن
  • امنیت گره زدن عالی
  • کشش بافت و کاهش تروما
  • قابلیت تنظیم کردن گره
  • کاهش آسیب های مویرگی

توضیحات

نایلون کارت و راند با سوزن های مختلف