ملحفه دوسرکش

  • مقاومت بالا
  • بسیار مرغوب
  • جنس از اسپان باند
  • ضد حساسیت و تعریق

توضیحات

ملحفه دوسرکش