مزولایک Phosphatidylcholine

  • بهبود سوخت و ساز چربی
  • سفت کننده پوست
  • رفع سلولیت