مزولایک Eye Cocktail

  • رفع تیرگی
  • رفع  پف اطراف چشم
  • رفع چین‌وچروک اطراف چشم