لوله تراکئوستومی سوپا

  • قابلیت باد شدن کاف
  • مخصوص بزرگسالان
  • قابل انعطاف و بسیار نرم
  • استریل

توضیحات

لوله تراکئوستومی سوپا

ازلوله تراکئوستومی سوپانیز میتوانید در فروشگاه اینترنتی حورطبدیدن کرده و اقدام به خرید نمایید.

تراسکتومی نوعی از جراحی مجرای تنفسی در قسمت نای است که در آن با استفاده از لوله تراکستومی مسیر هوایی جدیدی برای بیمار ایجاد میشود تا با استفاده از آن بیمار بتواند ترشحات، مواد دارویی، گازهای تنفسی، ضایعات و.. را مستقیما از مسیرهای تنفسی دور یا به آن وارد کند. این عمل جراحی در زمانی که به صورت مستقیم به دستگاه تنفسی دسترسی وجود نداشته باشد و یا در مسیرهای هوایی و تنفسی انسداد و گرفتگی باشد و یا پزشک تشخیص دهد که در برخی جراحی‌های طولانی مدت به لوله  تراکستومی نیاز است، انجام می‌شود.

تراکئوستومی ایجاد یک راه هوایی انتخابی برای درمان احیانا طولانی مدت بیمارانی است که نیاز به راهی برای تنفس یا ساکشن ترشحات یاتهویه مکانیکی دارند.
وله تراکئوستومی یکی از محصولات شرکت سوپا می باشد که استریل و در بسته بندی عرضه می شود. تراکئوستومی در شکافی که جراح در زیر نای ایجاد کرده به سمت راه هوایی قرار می گیرد. وجود لوله تراک به جهت بای پس کردن راه هوایی فوقانی و رساندن هوا و اکسیژن به ریه ها و همچنین خروج ترشحات می باشد.
این محصول از مواد مدیکال گرید و ضد حساسیت می باشد. پیستون هوا بسیار مقاوم به جهت پر کردن کاف لوله تراک برای ثابت نگه داشتن آن استفاده می شود. در دو سمت لوله تراکئوستومی زایده ای به جهت عبور نوار یا باند مخصوص دور گردنی برای فیکس نگه داشتن آن برنگ آبی موجود می باشد.