ست اورولوژی سوپا

  • قابل استفاده برای شستشوهای حین عمل جراحی(مانند پرفوراسیون روده)
  • جهت شستشوی مثانه و دستگاه ادراری
  • ساخته شده از مواد مدیکال گرید
  • استریل

توضیحات

ست اورولوژی سوپا

شما میتوانید ازست اورولوژی و سایر محصولات سوپادر فروشگاه اینترنتی حورطبدیدن کنید وبا قیمتی مناسب تهیه کنید.

بهداشت سیستم ادراری و اورولوژی یکی از مسئله های مهمی است که باید به آن توجه کرد. زیرا بسیاری از عفونت های بیمارستانی مربوط به سیستم ادرار می باشد. توجه نکردن به حفظ بهداشت این سیستم میتواند باعث عفونت مجرای ادراری و مثانه گردد. در بیمارانی که در بیمارستان بستری میشوند و قادر به شستن دستگاه ادراری خود نیستند ، ست اورولوژی از جمله محصولات اورولوژی است که برای شستشو طراحی گردیده از روش های پیشگیری می باشد.

جهت شستشوی مثانه.با وجود کلمپ روی لوله می توان جریان شستشو را قطع و وصل نمود.انجام اقداماتی جهت ارتقاء روش های پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری در این بیماران ضرورت می یابد. که یکی از موثرترین روش ها علی الخصوص در بیماران بستری شستشو سیستم ارولوژی می باشد.

مکانیزم این ست مانند ست سرم است. با این تفاوت که ست اورولوژی قطورتر است. این امر باعث شده حجم مایع خروجی افزایش یافته و کاربری با آن راحت تر باشد.

این محصول برای شستشوی مثانه  و دستگاه ادراری، عمدتا در بخشهای اورولوژی و همچنین شستشوی حین اعمال جراحی مورد استفاده قرار می گیرد. قطر زیاد لوله باعث شستشوی سریع و کامل گردیده، ضمن آنکه با وجود کلمپ روی لوله می توان جریان شستشو را قطع و وصل نمود.