جوراب بیمار

  • تسریع در گردش خون
  • کاهش لخته شدن خون
  •  برای افرادی که برای مدت‌زمان طولانی بی‌حرکت هستند
  • مانع از لخته شدن خون در رگ‌های بیمارانی که جراحی انجام داده اند

توضیحات

جوراب بیمار