بتادین اسکراب 1 لیتری هجرت

  • مخصوص ضدعفونی پس از جراحی
  • محلول ضدعفونی کننده غیراستریل
  • آماده‌سازی پوست قبل از جراحی
  • شستشوی دست برای کاهش باکتری‌های روی پوست

توضیحات

بتادین اسکراب 1 لیتری هجرت

بتادین اسکراب برای آماده‌سازی پوست قبل از جراحی به کار برده می‌شود.

این محلول برای از بین بردن باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، ویروس‌ها و اسپورها مورد استفاده قرار می گیرد.از بتادین اسکراب  به عنوان محلول ضدعفونی‌کننده برای شستشوی قبل و بعد از جراحی درمان و پیشگیری از عفونت زخم، جراحت، بریدگی و همچنین برای درمان عفونت‌های مربوط به زخم بستر و زخم دکوبیتوس استفاده می‌شود.